RRR Network

Events

Symposium The New Custodians, Van Abbemuseum Eindhoven, 23 October

Het symposium is een samenwerking tussen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Van Abbemuseum en een afsluiting van het kennisprogramma Erfgoed van de Moderne Tijd.

Vier jaar lang zochten wij samen met tientallen partners uit het erfgoedveld naar antwoorden op prangende vragen over de betekenis van collecties en nieuwe presentatievormen in een tijd dat de samenleving verandert, en daarmee de rol van het museum. Eigentijdse technologie en nieuwe presentatievormen scheppen ruimte voor een andere beleving van objecten uit de collectie. Soms verschuift daarmee de aandacht van het authentieke kunstobject naar het verhaal erachter, soms biedt technologie juist de mogelijkheid het object tot in de kleinste details te leren kennen. Welke keuzes maken musea en welke kennis hebben zij nodig?

Tijdens het symposium The New Custodians komen deze vragen aan de orde en wordt aandacht geschonken aan het thema ‘reconstructie’: als manier om het verleden van objecten en hun verhalen te reconstrueren, als ondersteuning bij wetenschappelijk onderzoek, als katalysator voor vragen rondom materialiteit en authenticiteit.

Dagvoorzitter Arnoud Odding, directeur van het Rijksmuseum Twenthe, neemt u mee door o.a. de volgende lezingen:

  • Alistair Hudson, directeur van de Manchester Art Gallery en initiatiefnemer van het Grizedale Arts-project, waarin de relatie tussen ambacht, creativiteit en samenleving opnieuw wordt gedefinieerd;
  • Deirdre Carasso, directeur van het Stedelijk Museum Schiedam, gaat met hem in gesprek vanuit haar visie op collectiepresentaties;
  • Andere sprekers reflecteren op het thema ‘reconstructie’ en presenteren de overwegingen die gemaakt werden bij reconstructies van kunstwerken van Theo van Doesburg, El Lissitzky, en Vincent van Gogh;
  • Ontwerpster Maaike Roozenburg laat zien hoe ontwerp, technologie en erfgoedobjecten samen komen en nieuwe betekenissen genereren.

Abstracts (pdf 56.56 KB)

Programma

09.00 Inloop met koffie en thee in Karel 1 Museumcafé
10.00 Welkom door Tatja Scholte (RCE) en Steven en Thije (Van Abbe Museum)
The Co-efficient of Art in the Age of Technological Reproduction
Alistair Hudson (Manchester Art Gallery)
Een blik op het Stedelijk Museum Schiedam
Deirdre Carasso (StedelijkMuseum Schiedam)  in gesprek met Alistair Hudson
Lissitzky’s Abstraktes Kabinett –  het spanningsveld tussen historisch besef, primaire bronnen en bemiddeling
Steven ten Thije (Van Abbemuseum)
11.25 pauze
Het Bloemenkamertje van Theo van Doesburg en de dimensie van ruimte en tijd
Mariel Polman (RCE)
Een digitale visualisatie van de oorspronkelijke kleuren van Van Gogh’s ‘Veld met irissen bij Arles’
Muriel Geldof (RCE)
Onderzoek vertaald naar publieksprogramma’s
Jolein van Kregten (Van Goghmuseum)
12.45 lunch
13.30 Op de divan. Kijken in de ziel van de erfgoedprofessional
Michaëla Hanssen (RCE)
Authenticiteit in het museum: een symmetrische benadering
IJsbrand Hummelen (RCE)
Retoucheren met Licht. Een alternatieve restauratiemethode voor verkleurde meubels
Federica van Adrichem (Universiteit van Amsterdam)
14.50 pauze
Is What You See What You Can Reproduce? Bevindingen uit Plastics Identification Tool-project bij Stedelijk Museum collectie
Netta Krumperman (Stedelijk Museum Amsterdam)
True replicas
Maaike Roozenburg (Studio Maaike Roozenburg)
Terugblik op het symposium door Arnoud Odding (Rijksmuseum Twenthe)
15.45 Einde programma

Aanmelden

Deelname is gratis. Via dit formulier kunt u zich aanmelden.

Het symposium vindt plaats tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven, waarin het Van Abbemuseum participeert.

Na afloop is er voor u nog gelegenheid de tentoonstellingen en evenementen in het Van Abbemuseum te bezoeken. Het museum is geopend tot 18.00 uur.

Bereikbaarheid

Kijk op website van het museum.